Częstotliwość powtarzania szkoleń BHP

Każda osoba, która podejmuje nowe miejsce pracy, najpóźniej do sześciu miesięcy od podpisania umowy, musi obowiązkowo przejść szkolenie BHP. Czy oznacza to, że będzie ono ważne bezterminowo, dopóki będzie trwała nasza umowa z danym pracodawcą? Otóż nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z Kodeksu Pracy, szkolenia muszą być powtarzane w czasie trwania stosunku pracy.

Jak często ma to następować, zależy od zajmowanego stanowiska, a zatem również i od warunków pracy. Szkolenia okresowe bhp Łódź, między innymi mają na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nie tylko. W różnych dziedzinach życia obserwujemy dynamiczne zmiany i nie omijają one tematyki związanej z bhp. Dlatego też podczas szkolenia, nasza wykwalifikowana kadra przekazuje informacje odnośnie innowacyjnych rozwiązań, odnośnie tego, jak eliminować niebezpieczne sytuację oraz w jaki sposób postępować w sytuacji określonego zagrożenia. 

Szkolenia okresowe bhp Łódź a stanowisko pracy

To, jak często pracodawca musi organizować szkolenia dla swoich pracowników, uzależnione jest od tego, na ile wykonywana praca wiąże się z ryzykiem poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Im to ryzyko będzie większe, tym szkolenia będą musiały być częściej przeprowadzane. Najrzadziej szkolenia okresowe bhp Łódź przechodzą pracownicy administarcyjno-biurowi, bo tylko raz na sześć lat. Najczęściej natomiast robotnicy, pracownicy fabryk, których stanowisko pracy wiąże się z dużym niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia. Zgodnie z przepisami muszą oni przejść szkolenie bhp połączone z instruktażem na stanowisku pracy raz do roku. 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *