Czy mogę zmienić dostawcę prądu?

Niższe taryfy za energię elektryczną to tylko jedno z kryteriów wyboru nowych firm. Należy również zwrócić uwagę na czas trwania umowy z dotychczasowym sprzedawcą, gdyż w niektórych przypadkach przedwczesne rozwiązanie umowy może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Czy mogę zmienić dostawcę prądu?

Ponad 90% odbiorców energii elektrycznej w Polsce zaopatruje pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych. Oprócz tych potentatów na rynku działają również mniejsze podmioty, które zasilają niewielką grupę klientów. Konsumenci są podzieleni na grupy połączeń ze względu na sieć zasilającą ich sprzęt i zużytą energię. W wielu domach pojawia się pytanie, czy mogę zmienić dostawcę prądu.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych definiowanych jako gospodarstwa domowe w terminologii elektrowni zwykle pobierają energię elektryczną z sieci niskiego napięcia 230/400 V i zaliczani są do grupy G, gdzie podgrupy G11 i G12 oraz ich dodatkowe grupy opierają się na przyjętym i zasilającym układ rozwiązania ilorazu jest inny. Jednak, aby je zdefiniować, operator używa różnych innych symboli literowych.

Czy mogę zmienić dostawcę prądu? Spojrzenie od strony zapisów prawnych

Każdy odbiorca może zrezygnować z usług operatora z pełną umową na zakup i przesyłanie energii. Choć nie może zrezygnować, ma prawo podpisać umowę otrzymywania energii z innym dowolnie wybranym dostawcą. Wiele osób w tym momencie otrzymuje odpowiedź na zapytanie czy mogę zmienić dostawcę prądu.

Zatem sytuacja ta jest nieco podobna do sytuacji na rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z przepisami energia elektryczna może być przesyłana od dowolnego dostawcy do odbiorców siecią należącą do innego podmiotu gospodarczego. Jednocześnie przedsiębiorstwa przesyłowe są zobowiązane do świadczenia usług przesyłowych wszystkim odbiorcom i dostawcom.

Warto zaznaczyć, że w przypadku nowego dostawcy, który jest zawodny lub zbankrutowany, zmiana dostawcy energii nie tylko ma szansę na uzyskanie przychodów, ale także zwiększa ryzyko. Decydując się na nowego dostawcę energii elektrycznej, należy bardzo uważnie porównać ceny, sprawdzić metody płatności, warunki umowy oraz klauzule dotyczące rozwiązania umowy. Warto ustalić, czy umowa zawarta w określonym czasie jest automatycznie przedłużana przez dostawcę po jego wygaśnięciu, czy też umowa występuje dopiero po wyrażeniu zgody przez odbiorcę.

Urząd Regulacji Energetyki rekomenduje staranny dobór dostawców. Na swojej stronie internetowej wymienia nawet pułapki używane przez nieuczciwych sprzedawców i ich sprzedawców. Każda nowa oferta powinna być dokładnie przeanalizowana. Zmiana dostawcy energii elektrycznej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Okoliczności, które wykonują prawo wyboru dostawców pod warunkiem uiszczenia jakichkolwiek opłat lub nawet poniesienia dodatkowych kosztów, jak zainstalowanie nowego sprzętu pomiarowego, muszą zostać niezwłocznie zgłoszone do Urzędu Regulacji Energetyki.

https://www.gkpge.pl/Oferta/Dla-domu/Krajowa/zmiana-dostawcy-energii-elektrycznej-pge

W przypadku nieuczciwego działania lub bankructwa nowego sprzedawcy, w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii należy określić dostawcę awaryjnego i uzgodnić z wyprzedzeniem, że operator systemu dystrybucyjnego podpisuje z tym dostawcą umowę sprzedaży. Pozwala to operatorom sieci na przejęcie usług danego klienta w przypadku, gdy nowy dostawca przestaje wypełniać swoje obowiązki. Należy również pamiętać, że odbiorca ma prawo odstąpić od umowy. Jeśli wniosek jest poza siedzibą firmy, na przykład wniosek wyciągnięty przez prawnika sprzedawcy energii, klient ma na to dziesięć dni.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *