Niedomalowane ściany z przebijającym kolorem wyjściowym, niedokładnie potraktowane farbą włączniki prądu oraz punkty świetlne umieszczone na suficie, kolor ściany wychodzący na sufit… Któż z nas nie zna z