Uszczelnienia wymienników ciepła – gdzie są wykorzystywane?

Uszczelnienia wymienników ciepła głównie wykorzystywane są w przemysłach takich, jak:

 • spożywczy – dotyczy przetwarzania płynnych artykułów, jak przykładowo dżemy, piwo, soki, oleje czy inne napoje,
 • mleczny – dotyczy przetwarzania produktów mlecznych w postaci podgrzewania, oziębiania, sterylizatora czy pasteryzatora, takich jak przykładowo jogurty, sery, kefiry, śmietany i tym podobne,
 • farmaceutyczny – dotyczy szeroko rozumianego stosowania wymienników (używane są ze względu łatwości mycia),
 • chemiczny – dotyczy wymiany ciepła i stosowane są ze względu na szczelność, co daje bezpieczeństwo przy takim przemyśle,
 • petrochemiczny – dotyczy wspomagania przede wszystkim procesów przerobu ropy naftowej,
 • morski – dotyczy chłodzenia elementów napędu statków,
 • cukierniczy – dotyczy odzyskiwania ciepła z procesów cukrowniczych, w czym pomagają wymienniki,
 • również w elektrowniach atomowych – dotyczy pracy wymiennika w obiegu wtórnym układów chłodzenia,
 • oraz ciepłowniach i elektrociepłowniach – dotyczy pracy wymienników z wysokimi temperaturami (ważny jest w tym przypadku dobór odpowiedniego materiału).

Uszczelki w wyżej wymienionych przemysłach mogą pracować w różnych temperaturach w zależności od zastosowania. Najniższa, jaką można stosować do -40 stopni, najwyższa natomiast +230 stopni.

Ich mocowanie odbywa się na kilka sposobów:

 • za pomocą kleju GLUE TYPE – wymaga to dużego nakładu pracy w przypadku wymiany uszczelki spowodowanej jej awarią, zużyciem i tym podobne,
 • za pomocą dodatkowego klipsa CLIP TYPE / CLIP-ON – klej nie jest tu wykorzystywany, za to uszczelki mają dodatkowe klipsy ułatwiające montaż uszczelki w płycie,
 • za pomocą wciśnięcia w gniazdo SNAP-IN / LOC-IN – te także nie wymagają stosowania kleju, za to utrzymywane są dzięki wypustkom w gnieździe,
 • oraz za pomocą dodatkowego zatrzasku STUD TYPE / SNAP-ON – bez potrzeby użycia kleju, natomiast poprzez umieszczenie w gnieździe i ustabilizowaniem jej zatrzaskiem wciskanym w specjalny otwór w płycie.

Do czego służą uszczelki?

Zapewniają one szczelność danego kanału i kierują jednocześnie odpowiedni rodzaj medium do innych kanałów. Materiały, z jakich są wykonane, zależą od przemysłu, w jakim mają być zastosowane. Rodzajów jest sześć, ale dzielą też na podrodzaje, więc można spotkać się z większą ilością materiałów.

Jakie można napotkać problemy z uszczelkami?

Najczęściej można spotkać się ze zredukowanym transferem ciepła przez co przez produkt nie jest osiągana odpowiednia temperatura. Przyczyn może być dwie – osad i nieodpowiednie procesy dla wymiennika. Pierwszy z problemów można rozwiązać poprzez czyszczenie wymiennika, w drugim poprzez dobór nowego wymiennika.

Kolejnym z problemów może być nadmierny spadek ciśnienia. Tutaj przyczyny już się mnożą, i tak może być to spowodowane nagromadzonym zanieczyszczeniem, przez co konieczne jest czyszczenie, niepoprawną instalacją płyt wymiennika, a to prowadzi do sprawdzenia poprawności montażu i jego naprawy. Przyczyną może być także zmiana warunków procesu czy źle dobrany wymiennik (najlepiej wtedy dobrać nowy, bardziej odpowiedni).

Następny problem złego funkcjonowania uszczelki to nieszczelność wymiennika. Dzieli się ona na zewnętrzną (działanie mediów na zewnątrz wymiennika) oraz na wewnętrzną (mieszanie się przepływających mediów). Spowodowane może to być złym montażem lub uszkodzeniem płyt. Zalecane wówczas jest sprawdzenie poprawności instalacji i jej ewentualna wymiana na nową.

Ostatni problem, który może się przytrafić, to uszkodzone płyty wymiennika przez zbyt ciasne skręcenie wymiennika czy korozję. Konieczne wtedy jest wymienienie płyt i regularne czyszczenie, aby nie dochodziło już więcej do korozji.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *